terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
terapia pedagogiczna Kielce

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to rodzaj ćwiczeń z dziećmi ze specyficznymi trudnościami z czytaniem czy pisaniem czyli problemami funkcji percepcyjno-motorycznych, które są przyczyna problemów tzw. dysleksji rozwojowej. Trudności takie zarówno u dzieci jak i osób dorosłych mogą występować w czterech formach:

dysleksji tj. trudności w czytaniu

dysortografii tj. trudności w opanowaniu poprawnej pisowni

dysgrafii tj. niskim poziomie graficznym pisma

dyskalkulii tj. problemami z liczeniem

Każde dziecko czy dorosły w naszej poradni jest poddany analizie psychologiczno-pedagogicznej celem doboru odpowiedniej terapii m.in Tomatisa.

Dysleksja a metoda Tomatisa

Narząd głosu wytwarza tylko takie dźwięki, które ucho jest w stanie odebrać - usłyszeć. Dysleksja często wiąże się z brakiem prawidłowej analizy dźwięków i różnicowania ich częstotliwości. To właśnie terapia Tomatisa jest skuteczną metodą terapii dzieci z dysleksją i problemami w nauce. Dzięki specjalnie dobranemu programowi terapeutycznemu oraz dedykowanemu urządzeniu, możemy ćwiczyć wszystkie funkcje, które leżą u podłoża dysleksji.

Ćwiczenia dla dzieci z dysleksją