terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
terapia logopedyczna Kielce świętokrzyskie

Terapia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

Celem naszych działań terapii logopedycznej jest poprawa i usprawnienie działania aparatu mowy wśród pacjentów – dzieci i dorosłych. 

W naszym gabinecie w Kielcach oferujemy usługi obejmujące diagnostykę zaburzeń mowy i koncentracji. Specjalizujemy się w leczeniu logopedycznym realizowanym za pomocą Metody Tomatisa.

Nowoczesne metody terapeutyczne stosowane przez naszych logopedów gwarantują szybsze efekty w eliminacji opóźnienia rozwoju aparatu mowy. 

Logopedia to dziedzina nauki, której nadrzędnym celem jest jest rozwój prawidłowej wymowy, usuwanie wad oraz zaburzeń różnego pochodzenia.

Logopeda dla dzieci

Opóźnienie rozwoju mowy u dzieci

Zakłócenia rozwoju mowy zawsze są spowodowane jakiś czynnikiem jak np. uszkodzenie słuchu, uszkodzenie natury neurologicznej czy też niepełnosprawnością intelektualną. W naszym gabinecie logopedycznym w trakcie badań analizujemy co jest przyczyną opóźnienia mowy w konkretnym przypadku. Badamy m.in.  percepcję wzrokową i słuchową, sprawność narządów artykulacyjnych. 

Wady wymowy u dzieci - jąkanie, seplenienie, problemy z głoską "r"

Najczęstsze zaburzenie mowy to jąkanie, seplenienie czy rotacyzm. Jeśli te zaburzenia utrzymują się przez dłuższy czas warto  skonsultować się ze specjalistą logopedą. Na konsultację i terapię logopedyczną zapraszam dzieci, które mają problem m.in. z: wadą wymowy  (seplenienie, rotacyzm czyli brakiem wymowy głoski „r”, jąkanie), z objawami opóźnienia rozwoju mowy wadami w budowie narządów artykulacyjnych czy wadą słuchu.

Dzieci z dysleksją

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem terapii dzieci z dysleksją. Do współpracy zapraszamy rodziców z dziećmi mającymi problemy z czytaniem i pisaniem lub inne trudności w szkole objawiające się problemami w nabywaniu nowej wiedzy.

Dysleksja to częsta przypadłość dotykająca średnio co dziesiątego ucznia w Polsce – 10-15% wszystkich dzieci w wieku szkolnym w naszym kraju ma potwierdzoną dysleksję. Pomimo stosowania standardowych metod nauczania dzieci dyslektyczne mają specyficzne trudności z prawidłowym czytaniem i pisaniem, a także kłopoty z rozwiązywaniem prostych zadań matematycznych. Przyczyny powstawania tego zaburzenia rozwojowego nie są do końca ustalone, choć najczęściej uważa się, że mają one podłoże genetyczne. Do najczęstszych objawów dysleksji rozwojowej należy zaliczyć:

 

  • dysortografię (kłopoty z prawidłowym pisaniem, mylenie liter, liczne błędy ortograficzne),
  • dysgrafię (niestaranne i nieczytelne pismo),
  • dysleksję (kłopoty z prawidłowym czytaniem, czytanie wolne, niepewne, brak rozumienia czytanego tekstu),
  • dyskalkulię (kłopoty z nabywaniem podstawowej wiedzy i rozwiązywaniem prostych równań matematycznych).

Pomoc dla dzieci z dysleksją

Podczas prowadzonych przez nas terapii dzieci z dysleksją staramy się w jak najbardziej efektywny sposób pomóc dzieciom dotkniętych zaburzeniami związanymi z opóźnionym rozwojem mowy. Podczas pracy kładziemy nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe, które angażują zarówno wzrok i słuch dziecka, jak i funkcje motoryczne. Prowadzone przez nas zajęcia są atrakcyjne i nie powodują uczucia znużenia wśród pacjentów. Warto pamiętać, że objawów wynikających z zaburzeń dyslektycznych nie można w całkowitym stopniu wyeliminować, ale można je w dużej mierze zredukować, dzięki odpowiednio dobranej terapii. Zapraszamy do kontaktu i umówienia wizyty w naszym gabinecie.

 

Logopeda dla dorosłych

Problemy z jąkaniem u dorosłych

Do wad wymowy, na które cierpią także dorośli należy jąkanie. Przyczyny jąkania nie są jednoznacznie określone, ale z kłopotami tego rodzaju można poradzić sobie dzięki specjalnym ćwiczeniom z terapeutą. Najważniejsza jest kompleksowa diagnostyka logopedyczna, która pozwala specjaliście opracować skuteczną terapię umożliwiającą wykształcenie prawidłowej artykulacji.  

Problemy z seplenieniem u dorosłych

Jedną z najczęstszych  wad wymowy jest seplenienie.  Ten rodzaj wady ma wiele form m.in  międzyzębową, która występuje najczęściej, po na przykład wargowo-zębową. Trudności w artykulacji nie ustępują samoistnie. Jedną z przyczyn seplenienia jest wada zgryzu albo nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych. 

Problemy z głoską "r" - rotacyzm u dorosłych

Bardzo dużo osób zmaga się z nieprawidłową wymową głoski „r”, co często przyczynia się do nieprawidłowej komunikacji oraz choćby problemów w samoocenie pacjentów.  Najczęstszą przyczyna w problemów z wypowiadaniem „r”  jest nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie języka, napięcie mięśniowe, skrócone wędzidełko podjęzykowe. 

Kiedy udać sie do logopedy?

Jest wiele przesłanek do tego, aby udać się do logopedy z dzieckiem. Jeśli dziecko do pierwszego roku ma problemy z połykaniem, ssaniem, gryzieniem.  Po roku nie mówi prostych słów papa, hau, mu. Starsze dzieci, gdy mają problemy z seplenieniem, jąkaniem,  brakiem poprawnej wymowy „r”. Wskazaniem do korzystania z gabinetu logopedycznego są też schorzenia takie jak Autyzm czy Zespół Aspergera.