terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
psycholog Kielce Świętokrzyskie

Diagnostyka psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W naszym Centrum Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem specjalistycznych rozmów mających na celu zbadanie poszczególnych cech i stanów psychicznych pacjentów. Diagnostyka psychologiczna oferowana dla dzieci, młodzieży i dorosłych przeprowadzana jest przez doświadczonych psychologów i obejmuje testy, obserwację oraz wywiad  psychologiczny. Po zakończeniu wywiadu pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologa, która zawiera wyniki i opis przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące procesów dalszej terapii. Zapraszamy do naszego gabinetu w Kielcach woj. świętokrzyskie.

Cel przeprowadzenia
diagnostyki psychologicznej

Podstawowym celem przeprowadzania diagnostyki psychologicznej jest próba dogłębnego poznania własnej osobowości, lepsze zrozumienie samego siebie i własnych zachowań, a także leczenie zaburzeń funkcji poznawczych pacjenta. Prawidłowo przeprowadzona rozmowa z psychologiem może również pomóc dzieciom mającym problemy w szkole objawiające się kłopotami z systematycznym uczeniem się czy zaburzeniami koncentracji. Diagnostyka psychologiczna jest zalecana także podczas terapii logopedycznej dzieci jąkających się lub odznaczających się nadpobudliwością (ADHD).

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Jak wygląda proces terapii

W proces terapeutyczny dziecka często włączani są jego najbliżsi. Psycholog pomaga zrozumieć rodzicom źródła problemów, które wpływają nastrój i zachowanie sie dziecka.  dziecka.

W czym pomagamy najmłodszym

“Kiedy patrzę na świat, jestem pesymistą, ale kiedy patrzę na ludzi, jestem optymistą.” Carl Rogers
psycholog dla dorosłych Kielce świętokrzyskie

Psycholog dla osób dorosłych

Psychoterapia pomaga zarówno w zdiagnozowanych problemach takich jak depresja, zaburzenia lękowe, fobia społeczna, schizofrenia, jak i w obszarach nadmiernego stresu, problemach z relacjami, emocjami czy w przeżywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej oparta na kontakcie z psychoterapeutą, której formę dobiera się w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Może być to rozmowa, praca z ciałem, rysunek lub praca z dźwiękiem lub ruchem.

W czym możemy pomóc

Co można osiągnąć dzięki diagnostyce psychologicznej
diagnostyki psychologicznej

Poznaniu swoich mocnych i słabych stron, a dzięki temu stworzeniu profilu osobowościowego,

Zrozumieniu własnych zachowań i nękających ich przez nie problemów,

Poznaniu swojego ilorazu inteligencji (IQ),

wstępnym rozpoznaniu możliwych uszkodzeń układu nerwowego.