terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
terapia ręki Kielce

Terapia ręki

Terapia ręki to rodzaj terapii logopedycznej. Dowiedziono, że trening motoryki precyzyjnej u dzieci (np. budowanie wieży z klocków, nawlekanie koralików) jest ściśle skorelowany z rozwojem mowy. Bierze się to z faktu, że ośrodek mózgu odpowiedzialny za ruch ręki jest zlokalizowany tuż obok ośrodka odpowiedzialnego za mowę.  Więc pobudzając ośrodki odpowiedzialne za precyzyjną motorykę dłoni aktywizują przy okazji aparat artykulacyjny mowy czyli buzię i język. Terapia ręki może być połączona z terapią integracji sensorycznej.

 

Wskazania do zastosowania terapii ręki u dzieci

problemy czynnościami jak zapinanie guzików czy wiązanie sznurowadeł

Problemy z pisaniem czy malowaniem

trudności w zabawach manualnych np. lepienie plasteliny, dopasowywanie małych przedmiotów

problemy z opóźnieniem mowy