terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
logopeda dziecięcy kielce

Logopeda dziecięcy Kielce

Dzieci na różnych etapach rozwoju mają różne problemy z zakresu pedagogiki, logopedii i psychologii. Rodzice mają obecnie wiele możliwości aby im pomóc. Im szybciej podejmą decyzję o wizycie w specjalistycznym gabinecie logopedy dziecięcego w Kielcach tym łatwiej i szybciej pomogą dziecku problemy zlikwidować lub zmniejszyć ich rozmiar.

Logopeda dziecięcy Kielce, Metoda Tomatisa

W poradniach pedagogiczno-psychologicznych i logopedycznych stosujących metodę Tomatisa obserwuje się szybkie postępy zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Metoda polega na stymulacji neurosensorycznej, czyli świadomym odbieraniu bodźców. Wykorzystuje się ją do wzmacniania aktywnego słuchania, które ma wpływ na wiele sfer życia zarówno dzieci jak i dorosłych.

Metoda Tomatisa wspiera działania w zakresie logopedii dziecięcej. Dzieci najczęściej nie potrafią skupić swojej uwagi, z tego powodu mają różne problemy z zakresu funkcji percepcyjno-motorycznych. Wpływa to na ich umiejętności pisania, czytania i mówienia. Logopeda dziecięcy w Kielcach wspiera rodziców w zakresie zniwelowania lub zmniejszenia problemów związanych z dyslekcją rozwojową.

Praca logopedy dziecięcego w Kielcach zakresie dyslekcji rozwojowej

Problem występuje zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych w czterech formach. Do pierwszej zaliczyć można dyslekcję, czyli trudności w czytaniu. Dziecko myli podobnie wyglądające litery takie jak b, d, p. Pomija sylaby, przestawia głoski, czyta początek wyrazu a resztę zgaduje. Ponadto robi to bardzo wolno. Logopeda dziecięcy w Kielcach w gabinecie, w którym stosowana jest metoda Tomatisa wpływa na poprawę sprawności dzieci w zakresie problemów z dyslekcją.

Logopeda dziecięcy Kielce a dysgrafia

Kolejnym obszarem obejmującym specyficzne trudności dziecka w nauce jest dysgrafia. Polega ona na tym, że dziecko pisze duże i niekształtne litery, często wychodzi poza wyznaczone linie. Ponadto przestawia litery, całe sylaby lub opuszcza niektóre. Dziecko nie widzi różnicy w tym, że napisało ten sam wyraz za każdym razem inaczej. Nauka pisania sprawia dysgrafikowi dużą trudność i wymaga systematycznych ćwiczeń.

Dzięki pracy z logopedą dziecięcym w Kielcach można znacznie zmniejszyć to zaburzenie. Dziecko nauczy się zauważać różnice pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Dzięki metodzie Tomatisa nauczy się skupiać uwagę i zauważać to czego do tej pory nie potrafiło. Z pewnością wpłynie to ostatecznie na poprawę pisania i czytania.

Dziecko, które ma trudności w tym obszarze często nie nadąża za innymi uczniami w klasie. Kiedy materiału jest coraz więcej pozostaje coraz bardziej w tyle. Ważne jest aby jak najszybciej w tym zakresie dziecku pomóc i zminimalizować problem. Dzięki regularnym i systematycznym ćwiczeniom jest w stanie nadrobić materiał i poprawić umiejętności czytania i pisania. Logopeda dziecięcy w Kielcach wspiera rodziców w tym zakresie.

Dysortografia i ćwiczenia z logopedą dziecięcym w Kielcach

Kolejnym przejawem specyficznych problemów w uczeniu się jest dysortografia. Pomimo starań dziecko ma trudność w pisaniu bez błędów ortograficznych. Pomimo tego, że zna reguły i zasady ortograficzne nie potrafi ich poprawnie zastosować. Dzieję się tak, ponieważ dziecko nie widzi różnicy. Osoby, które są wzrokowcami szybko zapamiętują wygląd graficzny słowa. Jeżeli napiszą je z błędem od razu zauważą, że dziwnie wygląda i poprawia je.

Dysortograficy nie widzą błędów i nie są w stanie ich poprawić. Może to zmienić systematyczna praca i ćwiczenia. Dzięki stymulacji neurosensorycznej dziecko zaczyna zwracać uwagę na to na co wcześniej nie potrafiło. W gabinecie logopeda dziecięcy w Kielcach ma do dyspozycji materiały i narzędzia, które pomagają mu w tym procesie. Dziecko z dyslekcją może mieć problem w kilku obszarach lub tylko w jednym.

Dyskalkulia i gabinet logopedii dziecięcej

Kolejnym jest dyskalkulia. Są to zaburzenia w zakresie matematyki. Dziecko ma trudności w zapisywaniu cyfr, znaków i symboli. Ponadto myli działania, nawet kiedy rozumie co one oznaczają. Widząc znak dodawania dziecko odejmuje. Pomoc  logopedy dziecięcego w zakresie niwelowania  problemów z dyslekcją wydaje się nieoceniona. Dzieci po udziale w zajęciach chętniej chodzą do szkoły i mają coraz lepsze wyniki w nauce.