terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
logopeda dla dorosłych

Logopeda dla dorosłych Kielce

Logopeda dla dorosłych Kielce. Zgodnie z definicją zajmuje się diagnozą stanu rozwoju mowy i terapią zaburzeń związanych z komunikacją człowieka na różnych etapach rozwoju. Zajmuje się zarówno dziećmi od wczesnych lat przedszkolnych jak i osobami dorosłymi. Logopeda dla dorosłych w dużej mierze prowadzi zajęcia, których celem jest poprawa wymowy. Dotyczy to osób, które się jąkają lub mają inne trudności w mówieniu.

Logopedy dla dorosłych Kielce, praca z osobami po udarach

Terapia logopedyczna dla osób dorosłych obejmuje także pracę z osobami po udarach. Podczas uszkodzenia mózgu, czyli ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do afazji, czyli zaburzenia mowy. Obejmuje ona utratę zdolności językowych w różnych zakresach, czyli rozumienia mowy, wypowiadania zdań logicznych i nazywania przedmiotów. Praca logopedy z pacjentem musi być systematyczna i długotrwała. Powrót do sprawności w tym zakresie może trwać wiele miesięcy. Nie zawsze też osoba po udarze dochodzi do pełnego zdrowia ale z pewnością komfort jej życia w zakresie porozumiewania się znacznie się poprawia.

Pacjenci logopedy dla dorosłych

Logopeda dla dorosłych zajmuje się osobami, które jąkają się. Zaburzenie zwane alalia syllabaris polega na częstych powtórzeniach lub przedłużaniu dźwięków, sylab lub słów. Podczas mówienia dochodzi do częstych zawahań lub przerw, które zakłócają rytmiczny przepływ mowy. Jąkanie najczęściej jest uznawane jako zaburzenie dopiero wtedy kiedy jego nasilenie jest na tyle duże, że zakłóca płynność mowy. Do logopedy dla dorosłych trafiają zarówno osoby, u których problem jest ledwie zauważalny ale także takie, u których problem jest mocno zaawansowany.

Trudności w tym zakresie mają duży wpływ na funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Nawet niewielkie zaburzenie w tym zakresie może spowodować u osoby jąkającej się obniżenie własnej wartości i strach przed wypowiadaniem się. Szczególnie jeżeli dotyczy to zawodów, w których konieczne są publiczne wystąpienia na większym forum. Nauczyciele, prawnicy, politycy czy dziennikarze i wiele innych zawodów muszą w codziennej pracy wypowiadać się publicznie. Jeżeli mają problem z jąkaniem wywołuje to w nich jeszcze większy stres i problem się pogłębia.

Logopeda dla dorosłych, na czym polega

Praca logopedy dla dorosłych polega nie tylko na usprawnieniu mowy ale także na radzeniu sobie ze stresem. Ponadto ważne jest nabycie umiejętności skupiania uwagi na takich elementach dzięki, którym mówienie będzie poprawne. Problem alalia syllabaris ogranicza możliwości i ambicje osób nim dotkniętych. Logopeda dla dorosłych może pomóc im poradzić sobie z jąkaniem i sprawić, że uwierzą w siebie i swoje możliwości.  W ten sposób może znacznie poprawić się komfort ich życia.

W pracy będą mogły rozwijać się bez ograniczeń, a w życiu osobistym nie będą już musiały rezygnować ze spotkań towarzyskich. Wiele osób unika bowiem kontaktów z innymi osobami kiedy muszą z nimi rozmawiać w większym gronie. Są to sytuacja dodatkowo stresujące, których za wszelką cenę chcą uniknąć. Osoby jąkające się ponadto często wybierają zawody, w których nie trzeba dużo mówić. W ten sposób ograniczają swoje możliwości zawodowe. Pomimo predyspozycji zawodowych ograniczenia związane w wymową sprawiają, że nie realizują się w pełni w zawodach, które wykonują lub rezygnują z nich.