terapia uwagi sluchowej tomatis kielce
logopeda kielce

Gabinet logopedyczny Kielce

Gabinet logopedyczny Kielce. Metoda A. Tomatisa bez wątpienia wspiera terapeutów w prowadzonej przez nich tradycyjnej terapii. W gabinecie logopedycznym w Kielcach nowoczesne metody wykorzystuje się w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. Obejmuje kilka obszarów, między innymi mowę, kontrolowanie emocji oraz zwiększenie uwagi. Ponadto wykorzystuje się ją w celu poprawienia umiejętności uczenia się, w trudnościach związanych z koordynacją i motoryką, w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz przyswajaniu języków obcych.

Logopeda Kielce. Indywidualna terapia

Do gabinetu logopedycznego w Kielcach zgłaszają się pacjenci z różnymi potrzebami. W czasie pierwszych spotkań są diagnozowani i specjaliści przygotowują dla nich indywidualną terapię, która będzie najskuteczniejsza. Jeżeli podczas badania postawiono diagnozę deficytu pacjenta w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, inaczej zwaną dyslekcją, praca terapeuty będzie skupiała się na wykorzystywaniu plastyczności mózgu. Polega ona na tym, że jeżeli jakieś wydarzenie powtórzy się,  reakcja na nie będzie szybsza, precyzyjniejsza i bardziej intuicyjna.

Metoda A. Tomatisa ma charakter pedagogiczny, a jej celem jest nauka zwracania szczególnej uwagi na wydarzenia zewnętrzne i nowe. Gabinet logopedyczny Kielce wspiera swoich pacjentów  także w zakresie poprawy umiejętności kontrolowania emocji. Brak umiejętności w tym zakresie może z czasem doprowadzić do zbyt dużego stresu, stanów lekowych lub depresji. Niektóre osoby nie radzą sobie z szybko zmieniającym się tempem życia czy braniem na siebie dużej odpowiedzialności w życiu rodzinnym lub zawodowym.

Gabinet logopedyczny Kielce, kompleksowa pomoc

Specjaliści w gabinecie logopedycznym w Kielcach mogą przygotować indywidualną terapię zmierzającą do poprawy kontrolowania emocji i stworzenia mechanizmów obronnych. Każda osoba zgłaszająca się do gabinetu jest traktowana indywidualnie. Celem każdej prowadzonej terapii jest uzyskanie jak najlepszych efektów w jak najkrótszym czasie. Dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnoza. Gabinet logopedyczny Kielce oferuje kompleksową pomoc zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.